Vid diagnosticering kan din läkare föreslå en eliminationskost för ditt barn följt av födoämnesprovokation. Om din läkare misstänker att ditt barns mjölkallergi är IgE-medierad, kan också pricktest eller blodprov rekommenderas.1

Eliminationskost

En eliminationskost innebär att man avlägsnar komjölkprotein från ditt barns kost under en begränsad tidsperiod. Under denna period följs påverkan på symtomen av eliminationskosten. Om du ammar betyder det att du tar bort födoämnen som innehåller komjölksprotein från din egen kost. Om du ger modersmjölksersättning/välling så betyder det att du ska byta till en speciell hypoallergen ersättning som rekommenderas av din läkare och som är avsedd för spädbarn med mjölkallergi. Din läkare, vårdgivare eller dietist ger råd om hur du utför eliminationskosten och hur länge den ska pågå. En period om 2-4 veckor är vanlig.

Nu när din läkare har rekommenderat en hypoallergen ersättning som en del av eliminationskosten, kommer den inte att innehålla helt komjölksprotein och i de flesta fall kommer inte immunsystemet att reagera på det. Det kan vara en extensivt (höggradigt) hydrolyserad (sönderspjälkad) ersättning eller en aminosyrabaserad ersättning. Extensivt hydrolyserade hypoallergena ersättningar är effektiva hos ca 90% av spädbarn med mjölkallergi. Om ditt barn har svår eller multipel födoämnesallergi, eller om barnets symtom inte gav med sig efter att ha använt en extensivt hydrolyserad ersättning under en försöksperiod, kan din läkare rekommendera en aminosyrabaserad ersättning. Ta reda på mer om dessa ersättningar och vilka kostförändringar som behövs.

Födoämnesprovokation

Efter att ditt barn haft en komjölksproteinfri kost i några veckor och symtomen har förbättrats avsevärt, kan din läkare rekommendera en "oral födoämnesprovokation". Det innebär att ditt barn får en liten mängd komjölksbaserad produkt och därefter noggrant följs upp för att se eventuella tecken på reaktioner. Detta kan ske på läkarmottagningen eller sjukhuskliniken, eller så kan din läkare be dig att gradvis återinföra en vanlig mjölkbaserad modersmjölksersättning/produkt i ditt barns kost hemma medan du noterar eventuella förändringar. Det är viktigt att du bara gör detta i samråd och under uppsikt av vårdpersonal.

Om en allergisk reaktion inte ses vid tidpunkten för provokationen eller senare kommer din läkare att eventuellt undersöka andra möjliga orsaker till barnets symtom, såsom kolik eller laktosintolerans. Om en allergisk reaktion uppstår kan diagnosen mjölkallergi ställas. Barnet kommer då behöva hålla eliminationskosten tills det växer ur sin allergi. Din läkare kommer att ge dig råd om när en ny födoämnesprovokation kan göras för att följa upp om barnet växt ur sin allergi och kan återgå till en vanlig kost.

Nu när ditt barn fått diagnosen mjölkallergi, ta reda på hur du kan hantera och leva med mjölkallergi.

 

Referenser:

1.Venter C et al. Clin Trans Allergy 2017;7:26.