Det finns flera tester som din läkare kan ha utfört för att diagnostisera mjölkallergi hos ditt barn.

Tiden för att ställa diagnos kan ha tagit flera dagar till månader och kan ha inneburit några besök hos din läkare och andra specialister. Det kan ha varit frustrerande, men när man väl funnit orsaken till ditt barns symtom, går det nu att göra positiva förändringar som förbättrar livskvaliteten hos ditt barn och familjen.

Allergitester

Det finns flera tester som din läkare eller specialist kan ha utfört för att diagnostisera mjölkallergi. De kan ha bett dig att sätta ditt barn på en eliminationskost följt av en födoämnesprovokation.1 Om din läkare misstänkt att ditt barn kan ha en IgE-medierad allergi (där symtomen vanligtvis inträffar omedelbart efter intag av komjölksprotein), kan de ha gjort pricktest eller tagit blodprov. Läs om olika typer av mjölkallergi för att förstå skillnaden mellan IgE-medierade och icke-IgE-medierade allergier.

Nu när diagnostesterna har visat att ditt barn har mjölkallergi så har du fått en förklaring till barnets symtom och kan nu göra vissa förändringar till det bättre. Ta reda på hur du hanterar mjölkallergin så att hela familjen kan må bra i Att leva med mjölkallergi.

 

Referenser:

1. Venter C et al. Clin Trans Allergy 2013;3:23.