För att stödja diagnosen IgE-medierad mjölkallergi

Det finns olika tester för att diagnostisera mjölkallergi som används beroende på vilken typ av allergisk reaktion som misstänks. Om din läkare misstänker att ditt barn kan ha en IgE-medierad allergi (där symtomen vanligtvis inträffar omedelbart efter intag av komjölksprotein), kan en pricktest eller ett blodprov tas för att hjälpa till att ställa diagnosen mjölkallergi.

Pricktest

Pricktest innebär att barnets hud utsätts för en liten mängd komjölksprotein. Därefter övervakas barnet noggrant om några tecken på allergisk reaktion uppstår. Om en reaktion inträffar så syns det som en röd liten svullnad där komjölksproteinet applicerats. Testet ger resultat inom 15-20 minuter och tolkas av din läkare tillsammans med ditt barns medicinska historia och andra faktorer.

Blodprov

Ett blodprov kan utföras som ett stöd i att diagnostisera IgE-medierad mjölkallergi genom att se om ditt barn har några antikroppar mot komjölksprotein i blodet. Detta kan tyda på att en allergisk reaktion mot komjölksprotein har skett.

Viktigt….

Det är viktigt att dessa tester utförs av en läkare. Köp inte några tester på egen hand att använda själv, eftersom de kanske inte är tillförlitliga och de råd de ger kanske inte är lämpliga för ditt barn. Dessutom, var medveten om att ett positivt pricktest eller ett positivt blodprov inte bekräftar allergi eftersom det bara visar sensibilisering för ett födoämnesallergen.

Kom ihåg, dessa tester kan bara användas för att diagnostisera den IgE-medierade typen av mjölkallergi. De kommer inte visa om ditt barn har den icke-IgE-medierade typen. Om din läkare misstänker en icke-IgE-medierad allergi, kan en eliminationskost följd av födoämnesprovokation rekommenderas.

Eliminationskosten följd av födoämnesprovokation kan även rekommenderas som stöd för att ställa diagnosen IgE-medierad mjölkallergi.