Fettmalabsorption innebär att fett inte helt kan absorberas i mag-tarm-kanalen. Detta orsakas av störningar i den normala processen för matsmältning och/eller i transporten, till exempel på grund av ärftlighet, en infektion eller en allergi. Vanligtvis bryts näringsämnen, inklusive fetter, proteiner och kolhydrater ned från mat och absorberas genom tarmarnas väggar in i blodet och transporteras sedan runt i kroppen. Om fetter inte absorberas eller transporteras på rätt sätt kan de inte fördelas i hela kroppen. Detta kan leda till hämmad tillväxt (failure to thrive).1,2

Förutom försämrad tillväxt kan det finnas andra tecken på fettmalabsorption såsom diarré eller fett i avföringen. Fett i avföringen gör dess färg blek och den luktar mycket illa. Avföringen flyter och är svår att spola bort ur toaletten.1

Två typer av fett i kosten är långkedjiga triglycerider (LCT) och medellånga triglycerider (MCT). Nedbrytning och absorption av MCT är snabbare än för LCT eftersom processen kräver färre steg. Detta innebär att MCT ger en snabbare energikälla än LCT och att MCT i ersättningen kan vara särskilt fördelaktigt för spädbarn med fettmalabsorption.

Tala med din läkare om du är orolig för att ditt barn kan ha fettmalabsorptionsproblem.

 

Referenser:
1. https://patient.info/doctor/gastrointestinal-malabsorption
2. http://emedicine.medscape.com/article/931041-overview#a4
3. Łoś-Rycharska E et al. Gastroenterology Rev 2016;11:226–231.