Laktosintolerans uppstår när matsmältningssystemet inte fullständigt kan bryta ned laktos - sockret som finns i mjölk. I stället för att brytas ned och absorberas, kvarstår laktos i tarmen och orsakar symptomen på laktosintolerans. Laktosen kan till exempel omsättas av bakterier för att producera syror och gaser som leder till obehag. Ofta kan många personer med laktosintolerans tåla små mängder laktos.

Symtom på laktosintolerans är mag-tarm relaterade. De består av tarmproblem som gaser, diarré, uppblåst mage, magvärk och magkramper, bullrig mage och illamående. Dessa symtom kan även vara tecken på mjölkallergi.

På grund av att mjölkallergi (komjölksallergi, mjölkproteinallergi, komjölksproteinallergi) involverar immunsystemet kan barn som är allergiska mot mjölkprotein också visa allergiska symtom som kliande utslag, väsande andning eller rinnsnuva och hosta. Dessa hud- och andningssymtom uppstår inte vid laktosintolerans eftersom det tillståndet inte involverar immunsystemet.

Laktosintolerans kan förekomma tillfälligt, till exempel efter att ha haft en maginfektion. I dessa fall kommer det oftast ge med sig på kort tid. Andra fall av laktosintolerans kan vara livslånga, som hos de som är födda med en primär laktosintolerans eller de som utvecklar den när de blir äldre. Primär laktosintolerans är ovanligt före 2-3 års ålder.

Prata med din läkare om du misstänker att ditt barn kan ha laktosintolerans.

Referenser:
1. Heyman MB. Pediatrics 2006;118:1279-1286.